ÜLDTUTVUSTUS

— 1897. aasta 20.novembril avati Nõmmel von Glehni rahadega ehitatud hoones “Alaealiste kurjategijate parandamise

— Esimene von Glehni asutatud üldhariduslik kool oli Männi tn. 2. Von Glehn palkas sinna ka õpetaja.

— Esimesed dokumenteeritud andmed Nõmmel eksisteeriva kooli kohta on 1900. aastal Riias ilmunud aadressraamatust.

— Kui “Alaealiste kurjategijate parandamise asutus” 1900. aastal Tallinnasse kolis, asus vabanenud ruumidesse algkool.

— 1906. aastal kolis kool Nõmme jaama lähedale Raudtee tänavale.

— 1907. aastal oli kool Pärnu maanteel praeguse nurgamajaKriminalistika laboratooriumi kohal.

— 1908. aastal Glehni kool suleti seoses tüliga von Glehni ja õpetaja vahel.

— 1909. aastal töötas kool täielikult lastevanemate ülalpidamisel.

— 1911. aastal avati “Kõrgem kroonu algkool”.

— 1912. aastal kolis kool endisesse Glehni vorstiabrikusse (praegune Nõmme Muusikakooli hoone).

— 1917. aastal nimetati Nõmme aleviks ja kool Nõmme Alevi 6-klassiliseks algkooliks.

— 1918. aastal nimetati kool ümber “Rahvakooliks”.

— 1920. aastal oli koolis 169 õpilast ja 8 õpetajat.