ÕPPEAASTA EESMÄRK

2023/24. õppeaasta eesmärk on kokku kasvamine, selleks:

  • kaasava ja koostöise organisatsioonikultuuri arendamine;
  • õpetajate arengu ja koostöö toetamiseks keskkonna loomine;
  • kooli suutlikkuse tõstmine tööks HEV õpilastega;
  • õppimise ja õpetamise mõtestamine, õpilaste üldpädevuste toetamine;
  • koolikeskkonna kaasajastamine.