KOOLITERVISHOID

Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid:

Kooliõde Janne-Liis Birjukov

Kooliõde on koolimajas E,T ja N,R  8.15-16.00. Kooliõe kabinet asub koolimaja III korrusel.

Kolmapäeval on kooliõde kättesaadav telefoni: 55644761 või e-kirja teel: janneliis.birjukov@kth.ee


Lisainfot lapsevanemale ja õpilasele

Täpsemat infot SA Tallinna Koolitervishoiu kohta leiate https://kooliode.ee

Infovoldik https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EE.pdf

Tervisehoid koolis https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolis

Vaktsineerimisest https://www.vaktsineeri.ee/