ARENGUKAVA

Kool alustas oma tegevust 1.09.2023, kooli arengukava on koostamisel, kool tegutseb üldtööplaani alusel.